Selhání ledvin může probíhat akutně, z plného zdraví nebo navazuje na dlouhodobé chronické onemocnění vedoucí k postupnému zániku fungující tkáně v ledvinách. Jednou zničená tkáň ledvin nemá schopnost obnovy, a proto na jiném místě uvádím: „Chraňte si Vaše ledviny jako oko v hlavě. Zdravé ledviny Vám zajistí kromě obecného pocitu zdraví i dostatek životní energie!“.
Důležité je včas najít proces, který ledviny poškozuje a odstranit jeho příčinu. A pokud se příčina nenajde, alespoň co nejlépe chránit zbytkovou funkci ledvin. Při těžkém selhání (akutním i chronickém) se prakticky úplně zastaví tvorba moči (anurie).
Kromě cílené diety následuje řada opatření s cílem funkci ledvin obnovit:
1. Zvýšený příjem tekutin (pitný režim).
2. Zvýšený příjem sodíku při ztrátách nebo snížený při zadržování sodíku (otocích) a výraznému zvýšení krevního tlaku.
3. Úprava příjmu draslíku (většinou omezit).
4. Vhodný příjem bílkovin s omezením tvorby dusíkatých metabolitů a zajištění nezbytných aminokyselin.
Pozor na nesprávnou dietu. Její stanovení závisí na aktuálním stavu ledvin a zjištěných laboratorních hodnotách. Čím vyšší hodnota sérového kreatininu, tím méně živočišných bílkovin ve stravě. Důležité je hlídat vysoký krevní tlak, nadměrnou činnost příštítných tělísek, dělat vše pro „dobrou krev“, zejména všechny aspekty přispívající k anemii a trvale optimalizovat metabolismus (minimalizovat množství škodlivých metabolitů).

Žádná položka