Pocit únavy je zdravý a příjemný, pokud přichází po namáhavé práci, ať fyzické nebo psychické a můžeme si jej „vychutnat“ během zaslouženého odpočinku! Jestliže jsme ale v jednom kole bez odpovídajícího odpočinku příliš dlouhou dobu, zjistíme jednoho dne, že už nemůžeme dál. Pocit únavy a přetažení není samoúčelným, zbytečným signálem organismu. Měli bychom ho brát se stejnou vážností, jako např. informaci o bolesti, pocitu hladu, chladu, žízně, zvýšené teploty nebo nutkání k vyprazdňování! Pokud jakýkoli z uvedených a dalších signálů dlouhodobě ignorujeme, nenechají na sebe následky dlouho čekat. Obdobně tomu je i u únavy a přetažení. Honba za vyšším výkonem, honba za zážitky, zbytečné ponocování, jednostranné zatěžování, apod. se postupně změní na plížení se životem bez radosti, produktivity a požitků, nehledě na rapidně zhoršující se stav zdraví.
Jak říkal můj kamarád: „Hřbitovy jsou plné nepostradatelných!“
Zpomalte tempo, dodržujte spánkový režim v dobře větrané, tmavé místnosti, mějte dostatek zdravého, přiměřeného pohybu, dodržujte pitný režim, pestrou stravu.

Žádná položka