Poruchy srdečního rytmu (arytmie) jsou zapříčiněny nesprávným vytvářením, časováním a/nebo vedením příslušných elektrických impulsů. Pokud nepřestoupí určitou míru, člověk si je ani neuvědomuje a lze je „najít“ jen vyhodnocením dlouhodobého elektrokardiogramu. U zdravých lidí se nejedná o nic vážného, u „srdcařů“ však mohou ohrozit život.
Při srdeční arytmii dojde k náhlému zpomalení, výpadku nebo zrychlení srdečního tepu bez vztahu k fyzickému a psychickému zatížení. Zpomalení se projeví točením hlavy, závratěmi a při zátěži rychlým zadýcháním a únavou. Při delších výpadcích srdeční činnosti pak dochází ke krátkodobým ztrátám vědomí. Podobné příznaky však provázejí i celou řadu onemocnění. Při zrychleném tepu (tachykardii) dochází k náhlému rozbušení srdce, provázené slabostí, pocitem tísně, apod. Pokud arytmii provází i bolest na hrudi, zjistí obvykle lékař i postižené koronární tepny. Subjektivním vnímáním nelze objektivně zhodnotit závažnost arytmie – vždy je třeba nechat se vyšetřit na odborném zdravotnickém zařízení!
Námi nabízené výrobky přispívají ke zklidnění srdeční neurózy, zlepšení stavu cév (odlehčení srdce), posílení srdeční činnosti, úpravě krevního tlaku, úpravě srdečního tepu, doplní minerály a sloučeniny důležité pro správnou srdeční činnost.

Žádná položka