Správně fungující metabolismus neboli látková přeměna je základním předpokladem zdraví. A naopak - každé vážnější onemocnění (jater, srdce, žláz s vitřní sekrecí, těžké infekce a záněty) s ním souvisí. Jednoduše se dá říci, že se naruší správná rovnováha mezi tvorbou, vstřebáváním, ukládáním a vylučováním určitých látek (bílkovin, tuků, cukru, ale i porucha v hospodaření s vodou) v organismu a zvýší se produkce odpadních metabolitů. Příčinou poruch metabolismu je nejčastěji nedostatek některého enzymu.
Známe mnoho onemocnění, jejichž prapůvodní příčinou je právě porucha metabolismu. Uvedu alespoň nejznámější: avitaminózy A,D,E,K nebo C,B (=vitamíny), vysoký tlak, ateroskleróza, obezita (=tuky), ischemická choroba srdeční (cholesterol), dna, revmatická artritida (=kyselina močová), osteoporéza (=minerály), cukrovka (=cukry), atd.
Dnešní medicína rozeznává kolem 1000 metabolických onemocnění, z nichž necelou stovku označuje za léčitelné nebo dietou ovlivnitelné! Ostatní se snaží ovlivnit aspoň symptomaticky (potlačení příznaků) a přičítá je na vrub dědičnosti.
Dalšími přípravky případně regeneraci zacílíme podle konkrétní poruchy (cukrovka, dna,....).

Žádná položka