Podvrtnutí pramení z nadměrného natáhnutí a natržení/přetržení malých vazů, pokud se kloub dostane působením vnější síly do nepřirozené pozice. Často přímo slyšíte lupnutí nebo prasknutí, které je důkazem mechanického poškození vaziva/kloubního pouzdra. Během okamžiku přichází bolest a zraněná oblast nateče. Nezbytné je rentgenem vyloučit zlomeninu. Důležité je urychlit hojení minimalizací a včasným vstřebáním otoku. Velmi se osvědčila okamžitá terapie chladem pomocí našeho TERMOPOLŠTÁŘKU, která se aplikuje 20 minut (ne déle) každé 2 hodiny po dobu 2 až 3 dnů. Důležitá je komprese a fixace podvrknutého kloubu ve vhodné poloze a naprostý, alespoň 24 hodin trvající klidový stav kloubu. Podvrknutý kloub by měl být držen nahoře „nad polohou „srdce“ (snížení hydrostatického tlaku v poškozených tkáních). Doplňte výživu poškozené tkáně vaziv a kloubu vápníkem a hořčíkem.
Velmi důležitá je i rekonvalescence a postupný návrat podvrknutého kloubu do plného zatížení a následně prováděná prevence. Rekonvalescenci zahajte nejlépe až po opadnutí otoku, a to pomalým, citlivým protahováním postiženého kloubu ve všech směrech. Posilování poraněných vaziv začněte izometrickým cvičením. Do plného zatížení přejděte až po několika týdnech. Při náročných sportovních aktivitách zpočátku (na přechodnou dobu) doporučují použít vhodnou ortézu.
Žádná položka