Parkinsonova choroba označuje degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, zapříčiněné nadměrnou ztrátou nervových buněk v bazálních gangliích mozku, odpovědných za produkci dopaminu (neurotransmiter=přenašeč signálů mezi neurony). Nedostatek dopaminu má za následek postupnou ztrátu schopnosti postiženého ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Častým projevem je třes, mimovolné pohyby, pomalost a ztuhlost, rychlá únava, tzv. stavy „vypojení“, kdy má pacient obrovský problém se znovu „zapnout“ a uvést do pohybu, promluvit, artikulovat, usmát se. Za bezvýrazným obličejem se však stále skrývá inteligentní člověk, který tímto stavem trpí, a tak se přidávají deprese a další psychické problémy. Obraz onemocnění se vždy zrcadlí v genomu člověka. Studie ukazují souvislost Parkinsonovy choroby s intoxikací organismu pesticidy, statisticky je prokázána vliv dlouhodobé absence estrogenu (odoperování vaječníků) na vyšší pravděpodobnost onemocnění Parkinsnem, nevylučuje se ani autoimunitní příčina onemocnění. Naději dává bezbřehá schopnost rekonstrukce lidského organismu vlastními silami, pokud se však dokáže odstartovat.
Většinou se toto onemocnění vyskytuje u lidí nad 50 let a jen v naší republice je diagnostikováno u cca 0,3% 50ti letých a starších. Choroba je považována za neléčitelnou, a proto se používá tzv. substituční léčba, kdy se dopamin různými způsoby nahrazuje, většinou ve formě aminokyselin, které se v mozku přemění na dopamin. Problém je kromě nevolnosti, tiků a zvýšení pravděpodobnosti kardiovaskulárních a psychických chorob to, že účinnost substituční léčby s postupem doby klesá a v pokročilém stádiu je velmi obtížné udržet substitucí stabilní hladinu dopaminu a stav pacientů během dne velmi kolísá. Zkouší se možnost implantace zdravých kmenových bazálních buněk do mozku nemocného člověka, problémy jsou pak však s autoregulací produkce dopaminu. Poslední možností je pak chirurgický zákrok a elektrostimulace nebo naopak vyřazení příslušné oblasti mozku.
Z prostředků alternativních doporučujeme dodávat do organismu dostatek vitamínu B6, hořčíku, posilovat mozkovou činnost, obnovovat chemickou rovnováhu v mozku, mozek dobře prokrvovat, detoxikovat organismus a optimalizovat metabolismus. Nezastupitelná je i správně zaměřená mentální práce.
Žádná položka