Opary jsou vyvolány infekcí lidským herpes virem. Jakmile jednou virus působící opary vnikne do organismu, mohou se bolestivé puchýřky na rtu (případně genitáliích nebo ve formě pásového oparu) objevit kdykoli, když je oslaben imunitní systém. Herpes viry se šíří nervovými vlákny a usídlí se v nervových uzlících, žlázách nebo ledvinách, kam se "schovají" před příslušnou léčbou. Replikují se v jádře infikované buňky. Herpes viry jsou dnes velmi rozšířené, obtížně z organismu odstranitelné a nesou s sebou mnoho středních až závažných zdravotních komplikací. U všech oparových puchýřků se může ložisko infikovat bakteriemi. Zajímavé je, jak účinné jsou proti herpes virům oficiální medicínou přehlížená homeopatika! Rodina herpes virů dnes zahrnuje již 8 známých druhů, lišících se kromě jiného cílovým zájmem v lidském organismu. Herpetickými viry trpí i zvířata a dokonce mohou být přenašečem lidských herpetických virů.
Důležitým faktorem při likvidaci ložisek herpetických virů je dostatečně dlouhá doba léčby. Spolehlivou obranou je dostatečně silný, zdravý imunitní systém.

Žádná položka