Lupénka je chronické, neinfekční, zánětlivé autoimunitní onemocnění, s velkým sklonem k recidivám. Dědičnost lupénky spočívá ve zdědění sklonu k tomuto onemocnění. Spouštěcím mechanismem může být prodělaná infekce, hormonální změny (puberta, přechod), užívání některých léků (játra), alkohol, kouření (játra), stres, jiná onemocnění (cukrovka, játra), očkování, fyzikální, chemické nebo biologické poranění, porucha imunity. Klasicky se lupénka potlačuje kortikoidy, zmírňuje fototerapií, laserem, balneoterapií, alternativně, např. psychoterapií a nejmoderněji tzv. "biologickou léčbou", kdy určité bílkoviny pasivují imunokomplexy imunitního systému, aktivující zánět. My k lupénce přistupujeme ne jako ke kožnímu onemocnění, ale jako k poruše látkové výměny, čili vnitřní nemoci.
Je to celý komplex opatření, ale výsledek stojí za to!

Žádná položka