Bulky pod kůží mohou být v zásadě trojího typu. Buď se jedná o zduřené mízní uzliny (rychle dokáží měnit velikost, jsou cítit, přičemž se bolest při mírném tlaku zvětšuje a při ataku infekčních nemocí a/nebo po zahájení léčby antibiotiky se zvětšují) nebo tukové bulky (v klidu o nich nevíme a nebolí, jenom "tlačí") a nebo abscesy (ty se pod kůží "volně" nepohybují).  Jelikož může jít o ukládání odpadních látek do vazivových pouzder v případě nedostatečného výkonu jater, ledvin, narušeného metabolismu a obecně vylučovacího systému.

Žádná položka