Bércové vředy jsou hluboké zánětlivé rány, většinou na dolních končetinách. Jsou velmi bolestivé a velmi náchylné k sekundární infekci. Obecně panuje názor, že se jedná o lokální podvyživení tkáně v důsledku žilní nedostatečnosti. Z širšího pohledu se však jedná o poruchu látkové výměny a v důsledku toho závažné - celkové znečištění organismu. Nesnažme se vřed uzavřít před vyřešením vnitřní příčiny, neboť má i čistící funkci.
Vyhněte sa na delší čas cukru ve všech podobách. Zvláště pozor na umělá sladidla, mléko a pod. Omezte na minimum i pečivo a alkohol. Důležitou součástí léčby je i celkové snížení kyselosti v organismu. Zjistěte si které potraviny jsou pro tento účel vhodné. Je-li to zdravotně možné, přináší úlevu 5ti denní hladovka, kombinovaná s očistou střev (klystýry).
Je třeba upravit životosprávu, zajistit dostatek pohybu, pečlivě ránu pravidelně čistit, vnitřně podpořit léčbu dostatkem rutinu. Vhodným způsobem zabraňte mechanickému dráždění rány a okolí.

Žádná položka